Nâng cấp, cải thiện web đã có

Vì sao phải nâng cấp website (làm lại website) ?

Theo kết quả khảo sát khách hàng và nhận định của chúng tôi, việc làm lại web đa số vì những lý do sau:

  • Cần có giao diện web hấp dẫn hơn: đẹp và rõ ràng, trình bày khoa học hơn
  • Cần đồng bộ với bộ nhận dạng thương hiệu của công ty
  • Điều chỉnh nội dung để phù hợp với tình hình họat động thực tế của công ty
  • Tối ưu lập trình website để cập nhật nội dung dễ dàng, mỹ thuật, thân thiện với các bộ máy tìm kiếm (tăng hạng trên các trang kết quả tìm kiếm)
  • Web chạy nhanh hơn, ổn định hơn
  • Vòng đời của trang web là 03 năm.


Bài viết liên quan